Kvalita

Bezpečnost výrobků – systém HACCP

Bezpečnost balených a míchaných výrobků, směsí koření a přísad pro potravinářský průmysl jsou zajištěny zejména:

  • Zavedeným a fungujícím systémem HACCP, který definuje správnou výrobní a hygienickou praxi
  • Vstupní kontrolou surovin
  • Mezioperační kontrolou složení výrobků při míchání směsí
  • Výstupní kontrolou finálních výrobků

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)

Systém kritických bodů zajišťuje preventivní a systematický přístup ke včasné identifikaci nebezpečí zdravotní závadnosti a k zamezení jeho vzniku. Důsledná aplikace výrazně snižuje nejen zdravotní rizika, ale i ekonomické ztráty ve výrobě. Systém kritických bodů je zaměřen na klíčové faktory, které ovlivňují bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin v celém potravinovém řetězci od zpracování suroviny až po prodej.