PF 2015

Vážení obchodní partneři, milí zákazníci a zaměstnanci. Děkujeme Vám za přízeň i spolupráci v letošním roce a přejeme Vám klidné prožití svátků vánočních. Pevné zdraví, štěstí, pohodu a pracovní i osobní úspěchy v roce 2015.

 

Tisk